Schooluren

Bekijk hier de schooluren.

Lesuur Uur
1 8:20-9:10u
2 9:19-10:00u
PAUZE 10u-10u15
3 10:15-11:05u
4 11u05-11:55u
PAUZE/5de lesuur 11:55-12u45u
6 12:45-13:35u
7 13:35-14:25u
PAUZE 14:25-14:35u
8 14:35-15:25u
9 15:25u-16:15 - Enkel wanneer je effectief een 9ste lesuur hebt.

Dagindeling

Afhankelijk van het uurrooster kan het zijn dat je een uur later mag komen en/of 1u/2u vroeger naar huis mag. Ook bij de eventuele afwezigheid van een vakleerkracht kan deze regeling (1u later komen of vroeger naar huis) toegepast worden, mits voorafgaande toestemming van je ouders. De leerlingen verlaten de school nooit voor 14u25, met uitzondering voor de 7de jaren.

Middagregeling

We verwachten van al onze leerlingen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om tijdig weer in de rij te staan om 12.45 u. Bij te laat komen of klachtmeldingen over ongepast gedrag in de stad volgt een sanctie (bv. verplicht op school eten).

Wie vrijwillig of op verzoek van de ouders op school wenst/hoort te lunchen, kan gebruik maken van de refter en geeft dit aan bij inschrijving of bevraging begin schooljaar.

Voor leerlingen van de 2de graad wordt ineten op school aangeraden, echter niet verplicht.

De school is van mening dat het vooral voor onze jongste leerlingen, met name uit het 3de jaar, nog wenselijk kan zijn om op school te blijven eten.

O.a. de Coronapandemie heeft het noodzakelijk gemaakt het refterbeleid aan te passen.

Refterdienst (12-12:20u)
  • zolang de volksgezondheid dit vereist wordt ALTIJD de social distance van 1,5m gerespecteerd tussen de zitplaatsen.
  • leerlingen dienen voor en na het eten de handen te wassen (#volksgezondheid)
  • toiletgebruik tijdens het eten: liefst maar 1 llg tegelijk!
  • hoofddeksels (petten, kappen, mutsen, sjaals) worden binnen altijd afgezet! Ook (alternatieve) religieuze hoofddoeken, behalve in de les Islam.
  • het lunchgebeuren kent een rustig verloop: er wordt rustig plaatsgenomen. Uiteraard mag er gebabbeld worden, maar aan een aanvaardbaar volume. Er wordt ook niet gegooid met dingen. Jassen gaan uit tijdens het eten en worden netjes over de rugleuning van de stoel gehangen.
  • orde en netheid: tafels worden proper achtergelaten, afval hoort thuis in de vuilbak! Iedereen helpt mee de refter netjes achter te laten. Laat je leefomgeving niet achter in een staat zoals je dat thuis ook niet zou willen.
  • Ongelukje gehad? Niet erg! Geef het even aan bij de leerkracht en probeer het eventueel samen op te ruimen of schoon te maken.
  • Plaats stoelen weer netjes onder tafel bij vertrek en wacht het signaal van de toezichthouder af vooraleer je naar de speelplaats vertrekt.