Campus Anton Bergmann

Onderwijsaanbod

Hoewel Latijn tot de oudste studiedomeinen van Europa behoort, is kiezen voor deze taal niet zo vanzelfsprekend.  Vaak vraagt men zich zelfs af waarom een jongere in deze moderne tijden nog Latijn zou studeren…  Wij maken het je graag een beetje duidelijker.

 

Latijn: wat?


In het vak Latijn komen 4 onderdelen aan bod: teksten – woordenschat – spraakkunst – cultuur.1ALatijn

Latijn: Waarom?

Woordenschat
Met je Latijnse woordenschat kom je verder dan je denkt.  Je zal moeilijkere woorden sneller begrijpen (denk maar aan wetenschappelijke termen of aan een hele hoop dagdagelijkse begrippen – lavabo, video, …).  Daarbij komt nog dat heel wat andere Europese talen hun roots in het Latijn hebben.  Zo is 80% van de woorden uit de Romaanse talen (Frans, Spaans, Italiaans, …) van Latijnse oorsprong.  Zelfs in het Engels, wat een Germaanse taal is, komen meer dan de helft van de woorden uit het Latijn.

Teksten
Wanneer je in de lagere school leert lezen, begin je niet meteen met de krant.  Dit geldt ook voor Latijn.  De teksten die je aanvankelijk leest, zijn wel wat vereenvoudigd.  Naarmate je taalkennis toeneemt, worden de teksten telkens een beetje moeilijker.  Vanaf het 3de jaar ga je echte, originele Latijnse teksten lezen.  Deze teksten zijn van verschillende schrijvers en behandelen talrijke onderwerpen.  Denk maar aan gladiatoren, goden, slaven, de onderwereld,...

Spraakkunst
Losse woorden op zich zeggen natuurlijk niet veel.  Spraakkunst verbindt deze woorden tot een geheel.  Ook hier hoef je niet de hele Latijnse grammatica met alle mogelijke uitzonderingen te blokken, alleen de meest voorkomende taalverschijnselen.  
Grammatica heeft als grote doel bij te dragen tot het begrijpen van de tekst.  Bijkomend voordeel is dat je tijdens de lessen Latijn ook leert nadenken over de opbouw van een taal.  Heel bruikbaar bij andere talen!

Cultuur
Je hebt ondertussen wel gesnapt dat tijdens de lessen Latijn taal en teksten heel centraal staan, maar er wordt ook heel wat aandacht besteed aan de Romeinse leefwereld.  Je zal heel wat leren over het dagelijkse leven van de Romeinen: kunst, geloof, omgang met slaven,  ...

Latijn: iets voor jou?
Je hoeft geen bolleboos te zijn om Latijn te studeren.  Enige intelligentie en wat gezond verstand volstaan.  Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, mensen, verhalen, …?  Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen.  Je hebt wel wat doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in dit ruime aanbod … maar je zal ervoor beloond worden !