Campus Anton Bergmann

Onderwijsaanbod

Het eerste leerjaar B is een  schakelklas naar 1A of naar 2B.  Perfect dus als je het wat moeilijk had in de lagere school.

Het lessenrooster is aangepast en bevat minder theorievakken en meer praktijkgerichte vakken zoals bijvoorbeeld techniek, waar je al werkt met o.a. hout en elektriciteit maar waar je – bij gelegenheid - ook al eens een pannenkoek bakt of spaghettisaus maakt.

Via deze schakelklas kan je, als je hard werkt, deze1Binfortvankessel achterstand wegwerken en overschakelen naar 1A.  Ligt deze manier van werken je? Of wil je helemaal niet naar 1A?  Geen probleem!  Je kan ook aansluiten in het beroepsvoorbereidend jaar.

Om zo goed mogelijk in te spelen op deze behoeften wordt 1B als volgt georganiseerd:

1Binhetbos32 lesuren brede basisvorming met extra aandacht voor beroepsgerichte vakken en een uurtje ICT.   


Omdat we onderwijs op maat belangrijk vinden, hebben we ervoor gekozen om in kleine groepjes te werken. Zo zijn er verschillende vakoverschrijdende projecten waarbij je op stap gaat, zo ga je bijvoorbeeld op GWP om ‘aan den lijve te ondervinden' wat je geleerd hebt op school of ga je op uitstap naar het bos of de appelboer of ....

 

De volledige lessentabel kan je hier downloaden

Bewaren