Campus Arthur Vanderpoorten

Onderwijsaanbod

In de tweede graad TSO bieden we de volgende studierichtingen aan:

 • Handelswetenschappen en IT
 • Lichamelijke opvoeding en Sport (NIEUW vanaf 1 september!)

Meer info over de studierichtingen?

Tijdens alle lessen hechten we veel belang aan leer- en studiemethodebegeleiding.
Bovenop het regulier lessenpakket (zie lessentabellen en vakinformatie) gaan de leerlingen écht op zoek naar hun A-talent via enkele ‘Ateliers’. De leerlingen kiezen - a rato van 2 lesuren per week - voor een Atelier. Deze 2 lesuren stimuleren hen om de eigen talenten op kunstzinnig, economisch, creatief, wetenschappelijk of sportief vlak te verkennen. In onze projectmatige werking staan vaardigheden en competentieontwikkeling centraal.

De leerlingen hebben de keuze uit de volgende Ateliers (twee per leerjaar):

 • Creatief Artistieke Vorming (i.s.m. SAMWD)
 • Toegepaste informatica STEM
 • IT en Multimedia STEM
 • Beeldende kunst en esthetica
 • Labo STEM
 • Leren Ondernemen
 • Sport
 • Experimenteren in de Humane Wetenschappen
 • Journalistiek

De volledige lessentabel kan je hier downloaden