Campus Arthur Vanderpoorten

De aan- en afwezigheden worden elk lesuur geregistreerd (door de leerkracht).

Indien uw zoon / dochter ziek is, verwittigt u best 's ochtends de school (vanaf 7u45, liefst vóór 9u05). 

Bij een afwezigheid van minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een attest van de ouder. Je vindt hiervoor 4 ziekteattesten vooraan in de schoolagenda. Deze attesten kunnen door de ouders zelf worden ingevuld. Bij een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, is een doktersattest vereist. Een afwezigheid om een andere reden dan ziekte vereist vooraf toestemming van de directeur.

Elke afwezigheid dient zo snel mogelijk (en max. binnen de 3 werkdagen na de ziekte) gewettigd te worden op het secretariaat. Elke gewettigde afwezigheid wordt opgenomen in de schoolagenda (vooraan). De leerling heeft hiermee een bewijs van wettiging, die zij/hij kan voorleggen aan de leraren. Elke ongewettigde afwezigheid wordt opgevolgd, volgens de principes van het spijbelbeleid van de school. Elke ouder kan dit ook via de schoolagenda opvolgen (zie spijbeloverzicht).