Campus Louis Zimmer

De aan- en afwezigheden worden elk lesuur geregistreerd (door de leerkracht).

Indien uw zoon / dochter ziek is, verwittigt u best 's ochtends de school (vanaf 7u30, liefst vóór 9u05). Indien u de school niet verwittigde, word je 's namiddags geïnformeerd over de afwezigheid van uw zoon/dochter door een secretariaatsmedewerker.

Bij een afwezigheid van minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een attest van de ouder. Je vindt hiervoor 4 ziekteattesten achteraan in de schoolagenda. Deze attesten kunnen door de ouders zelf worden ingevuld. Bij een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, is een doktersattest vereist. Een afwezigheid om een andere reden dan ziekte vereist vooraf toestemming van de directeur.

Elke afwezigheid dient zo snel mogelijk (en max. binnen de 5 werkdagen na de ziekte) gewettigd te worden op het secretariaat. Wettigingen later dan 5 dagen worden beschouwd als onwettig afwezig.

Elke ongewettigde afwezigheid wordt opgevolgd, volgens de principes van het spijbelbeleid van de school.