Campus Anton Bergmann

Leerkrachten
Naast het overbrengen van leerstof, is ook elke leerkracht bereid om je een luisterend oor te bieden wanneer het wat moeilijker gaat ...

 

begeleidingklastitularis

Klastitularis
Deze leerkracht is op infoavonden of oudercontacten het eerste aanspreekpunt voor ouders.  Hij/zij volgt uw kind immers van nabij op zoals     de algemene houding, het welbevinden, het functioneren in de klasgroep ...  Wanneer deze opmerkt dat uw zoon/dochter zich niet goed           in zijn/haar vel voelt, zal hij/zij de sociocoach inschakelen.

 

Sociocoach

Wij vinden het belangrijk om respect voor elkaar te hebben maar vooral om dit ook te tonen. Wij hebben niet voor niets een 'charter tegen pesten'.  Soms loopt het echter mis.  Op die momenten gaan we met z'n allen rond de tafel zitten om de zaken uit te praten, zonder verwijten, op een herstelgerichte manier.

 

Samenwerking met het CLB-team

De school werkt zeer nauw samen met het CLB.  Dit centrum staat permanent in voor hulp en begeleiding.  Dit centrum heeft op onze school trouwens ook een consulatiekabinet, waar ouders en leerlingen steeds - na afspraak - terecht kunnen.  Naast onderzoek en begeleiding van de leerlingn op psychologisch, medisch en sociaal vlak, zetten deze specialisten zich in om onze leerlingen te helpen bij het bereiken van een beter rendement op school en bij hun studiekeuze.

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren