Campus Arthur Vanderpoorten

Leren leren
Elke leraar is elke les begaan met een van onze belangrijkste opdrachten: jou leren hoe je moet leren. Dat is een kwestie van concentratie, planning, motivatie en zin voor zelfkritiek.
Desondanks zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan in de vorm van inhaallessen of in de vorm van studiebegeleiding. Alle leerkrachten geven inhaallessen wanneer nodig en zinvol. Studiebegeleiding is mogelijk op het vlak van planning, methode en motivatie.
Nieuw:  “Leerbegeleiding (LLB)” voor alle derde jaren en onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) vanaf de tweede graad.
Onder begeleiding van de studiecoach werken de leerlingen aan hun studiemethode en ontdekken ze hun eigen leerstijl aan de hand van praktische oefeningen. Maandelijks reflecteren ze over de behaalde resultaten. Vanaf de derde graad doorlopen ze het traject “Klaar voor hoger onderwijs”  of “Voorbereiding op de arbeidsmarkt”. We gidsen hen doorheen hun keuzeproces zodat ze een gefundeerde keuze kunnen maken voor de toekomst.

Vertrouwensleerkracht
Leerlingen met persoonlijke, familiale of emotionele problemen die hun schoolprestaties beïnvloeden, kunnen terecht bij de klastitularis of de vertrouwensleerkracht. In de loop van de eerste week van september stelt de vertrouwensleerkracht zich voor aan alle nieuwe leerlingen.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Het CLB-team is een multidisciplinair team dat op regelmatige basis overleg pleegt met de school. Wij werken samen met het CLB Lier, Predikherenlaan 18, 2500 Lier, tel. 03 480 17 81 of 03 480 68 10. Het CLB verzorgt het medisch schooltoezicht, geeft advies bij de studiekeuze en ondersteunt de school bij ernstige sociaal-emotionele problemen en leerstoornissen. Zowel ouders als leerlingen kunnen op elk moment terecht bij een van de CLB- medewerkers (na een vooraf gemaakte afspraak).