Campus Arthur Vanderpoorten

De leerlingen brengen op de eerste schooldag hun boekentas of rugzak, schrijfgerief en papier mee.

In de loop van de eerste schooldag ontvangen de leerlingen hun schoolagenda, toetsbladen, het schoolreglement en een infomapje met allerlei nuttige informatie en documenten voor de ouders. De handboeken worden ontleend via Iddink (zelfde werkwijze als campus Anton Bergmann en campus Louis Zimmer). De leerlingen krijgen hiervoor bij de inschrijving de inloggegevens voor Atheneum Lier - campus Arthur Vanderpoorten. Meer informatie krijgt u bij de inschrijving. Voor de andere benodigdheden krijgt u in de tweede helft van de maand september een factuur met het te betalen saldo voor agenda, kopieën, ...

De benodigdheden per vak worden tijdens de eerste les door de vakleerkrachten meegedeeld.

Meer details vindt u in het schoolreglement. Voor meer informatie of vragen i.v.m. betalingsvoorwaarden kan u steeds contact opnemen met het schoolsecretariaat.