Onze visie

Onze school werkt samen met het CLB-centrum van het GO! Lier.

Het CLB-team zet zich in voor een goede samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties. De belangrijkste taak van het CLB is het verstrekken van (studie)advies aan de schoolgaande jongere. Op basis hiervan kan de leerling zijn schoolprestaties verbeteren en vooral een verantwoorde studiekeuze maken.

Het CLB-team is georganiseerd volgens 3 disciplines:

  • de medische (arts-verpleegkundige)
  • de maatschappelijke
  • de psycho-pedagogische

Een psychologe, een maatschappelijk werker en een verpleegster staan in voor de geestelijke, morele en lichamelijke begeleiding van onze leerlingen.

Het CLB begeleidt de leerlingen op 4 domeinen:

  • het leren en studeren
  • de schoolloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • de socio-emotionele ontwikkeling

Leerlingen van het eerste jaar worden medisch gescreend door de CLB-arts.

De CLB-medewerkers kunnen ook helpen bij persoonlijke problemen. Zo maken ze deel uit van de klassenraden en de deliberaties, waar ze advies uitbrengen. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen het hele schooljaar door op hen beroep doen. Bij deze begeleiding staat de leerling centraal en is geheimhouding van de gegevens gegarandeerd.

De dienstverlening is volledig gratis.

CLB -vestiging Lier
Predikherenlaan 18
2500 Lier
tel : 03 480 68 10
fax: 03 488 20 04
E-mail : info@ goclblier.beWebsite: http://www.goclblier.be