Onze visie

Atheneum Lier stimuleert eenieders talent om vol zelfvertrouwen op te groeien naar een succesvolle toekomst.

Atheneum Lier wil een opvoedingspartner zijn van de ouders in de ontwikkeling van hun kind. Een goede communicatie is daarbij uiteraard van heel groot belang. Atheneum Lier organiseert dit op deze manier:

  • Intakegesprekken bij inschrijving, zodat we elkaar goed leren kennen.
  • Infomoment bij aanvang van het schooljaar, waarop ouders goed geïnformeerd worden over de werking van de school.
  • Naast de klassieke 'papieren' schoolagenda, waarin communicatie heen en weer kan worden voorzien, gebruik van de digitale schoolagenda. 
  • Een digitaal leer- en communicatieplatform (Smartschool), waarop ook ouders toegang krijgen, zodat zij dagelijks de studieloopbaan van het kind kunnen opvolgen. De ouders kunnen vragen stellen aan de leraren, maar ook de studieresultaten en de schoolagenda van hun zoon of dochter bekijken.
  • Oudercontacten doorheen het schooljaar, waarop ouders altijd welkom zijn (ook als het goed gaat) om over de talenten van hun zoon of dochter te praten.
  • Telefoongesprekken of e-mails, indien er iets onverwachts onze onmiddellijk aandacht vraagt.