Campus Louis Zimmer

Afhankelijk van het uurrooster kan het zijn dat je een uur later mag komen en/of 1u/2u vroeger naar huis mag. Ook bij de eventuele afwezigheid van een vakleerkracht kan deze regeling (1u later komen of vroeger naar huis) toegepast worden, mits voorafgaande toestemming van je ouders. De leerlingen verlaten de school nooit voor 14u25, met uitzondering voor de 7de jaren.

Dagindeling:

  • Start: 8.00 u.
  • Einde: 16.15 u.

Middagregeling:
De leerlingen van het 3de en 4de middelbaar blijven tijdens de middagpauze op school. Vanaf het 5de middelbaar mogen de leerlingen 's middags buiten eten, mits toestemming van de ouders. Dit wordt op 1 september of bij inschrijving duidelijk afgesproken. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door adjunct directeur Dominique Debecker.