Onze visie

Atheneum Lier stimuleert eenieders talent om vol zelfvertrouwen op te groeien naar een succesvolle toekomst.

Elke leerling is verschillend en leert aan een ander tempo. Een leer- en studiebegeleiding die afgestemd wordt op het leervermogen van elk kind is essentieel om de leerling succesvol doorheen de studieloopbaan te begeleiden.

  • Onze leer- en onderwijsloopbaanbegeleiding vertrekt vanuit de leerling als individu, die leert nadenken over zijn leerproces.
  • Onze leraren hebben oog voor dit leerproces en stellen zich als leercoach op in de klas.
  • In de eerste graad begeleiden we de leerlingen intensief doorheen het schooljaar waarbij het 'leren leren' centraal staat. Zo leren we hen o.a. een examenplanning op te maken.
  • In de tweede graad laten we de leerlingen al een beetje zelfstandiger hun schoolplanning opmaken. Tijdens elk vak wordt aandacht gegeven aan hoe men de leerstof moet verwerken en vanuit klassenraden wordt ingezoomd op de nood aan eventuele studiebegeleiding.
  • In de derde graad bereiden we de leerlingen intensief voor op hun verdere studie- of arbeidskeuze.

Het sociaal en emotioneel welbevinden van onze leerlingen staat in dit proces ook steeds centraal. Wie zich goed voelt, presteert immers altijd beter!