Campus Louis Zimmer

Een technische school vraagt een degelijke en uitgebreide infrastructuur. Onze klaslokalen zijn uitgerust met de meest moderne apparatuur. Enkele voorbeelden:

  • In 2015 werden 2 nieuwe labotafels gekocht voor de studierichting Elektro- en Industriële Wetenschappen. Deze investeringsinjectie volgt er één op uit 2013, waardoor de nieuwste meettechnologieën écht hun intrede vinden in de klaspraktijk.
  • In 2015 werd de hele houtafdeling gerenoveerd en werden enkele nieuwe machines in gebruik genomen (pennenbank, verticale freesmachine en lintzaag). Dit jaar zal ook nog een nieuwe paneelzaag worden gekocht. Demonstraties van onze machines kan je bekijken tijdens de opendeurdag.
  • In 2014 werd een nieuw lokaal in gebruik genomen n.a.v. de oprichting van het 7de specialisatiejaar Industriële Elektriciteit (voor de leerlingen, maar ook door de leerlingen).
  • In 2014 werden de computerlokalen van de afdelingen handelswetenschappen en bedrijfsadministratie & ICT vernieuwd. Het werden écht praktijk-administratielokalen, waarin de praktijk van de oefenfirma's degelijk tot hun recht komen.
  • In 2013 werden alle theorielokalen voorzien van een smartboard of beamer, zodat het lesgeven in alle comfort kan plaatsvinden. Vier volledig uitgeruste ICT-lokalen integreren theorie en praktijk via diverse ICT-toepassingen, waarmee we tegemoet komen aan de wensen van de huidige jongeren.
  • In 2012 werden al onze klassen Haarzorg en Bio-esthetiek / Schoonheidsverzorging voorzien van flatscreens, om de vaktechnische bewerkingen op hoofd en lichaam krachtig didactisch weer te geven.

Op de planning: renovatie 3degraadsklas Elektrische Installaties, renovatie salondienst, nieuwbouw t.v.v. de paviljoenen, ... Wij kijken er alvast naar uit!

Recentelijk werd het domein van de school serieus onder handen genomen:

  • De ruime sporthal werd helemaal gerenoveerd, ten dienste van alle inwoners uit de stad. Elke avond trainen verschillende sportverenigingen in de grote sport- en turnzaal. De school probeert m.a.w. ook in het cultureel en sociaal leven van Lier een rol te spelen. Je hebt wellicht via de pers al vernomen dat de school dit brede en open karakter hoog in het vaandel draagt.
  • De tennisvereniging 't Spui heeft 4 jaren geleden 4 tennisvelden en een clubhuis geplaatst, achteraan op ons schooldomein. Om de toegankelijkheid van de tennisclub en de sporthal te bevorderen, heeft de stad Lier een nieuwe wandel- en fietsweg aangelegd (in grint).
  • Aan de ingang van de school kwam 2 jaar geleden een grote parking, met 120 parkeerplaatsen (betalend). De toegang tot de school werd meteen ook gemoderniseerd.
  • Aan de zijkant van de school (naast de werkhuizen) werd een buitenschoolse kinderopvang gebouwd.

Op de planning: aanleg speelbos, hertekening functionaliteit van de hele site, nieuwbouw voor CLB, ... Kortom, u hoort nog van ons!