Onze visie

"Wat je graag doet, doe je goed!"

We verschillen allemaal. Atheneum Lier wil onder dit motto elke opleiding 'personaliseren'. Dit betekent dat de school rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen en een aanbod op maat wil voorzien. Dat maakt het leerproces natuurlijk een heel stuk boeiender!

  • In de eerste graad kiezen de leerlingen één of twee 'Antons Labs'. Op deze manier leren ze zichzelf beter kennen, vooral in hun talent, gedurende 2 of 4 lesuren per week. Deze lesuren staan garant voor interactief werken, leren en doen. Diegenen die al willen STEM’en, kunnen de keuze van hun 'Anton Labs' hierop uiteraard af-STEM-men. Wie alvast wil weten uit welke Anton Labs er te kiezen vallen, klikt hier.

  • In de tweede graad zoomen de leerlingen verder in op hun talent via 'Ateliers'. Ze gaan hierbij écht op zoek naar hun A-talent en kiezen bovenop het algemeen lessenpakket 2 lesuren per week voor een Atelier. We stimuleren hen hiermee om de eigen talenten op kunstzinnig, economisch, creatief, wetenschappelijk, technisch of sportief vlak te verkennen. In onze projectmatige werking staan vaardigheden en competentieontwikkeling centraal. Per leerjaar kiezen de leerlingen 2 Ateliers. Voor meer informatie, klik hier.  

  • In de derde graad is het hoog tijd voor verdieping! Vanaf het 5de jaar bouwen de leerlingen hun expertise in het A-talent op via een ‘Academie’. Zo worden ze klaargestoomd voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. We focussen op de finaliteit van de studierichting, zodat de leerlingen een sterke bagage verwerven voor een mooie toekomst. Er wordt een focus voorzien in STEM-, SPORT, ECONOMISCHE, TAAL- en CULTUUR-, en KUNST ACADEMIES.