Campus Louis Zimmer

Om het schoolgebeuren aangenaam en vlot te laten verlopen, hebben we onze belangrijkste regels uit het schoolreglement hieronder samengevat. Natuurlijk hopen we zo min mogelijk gevolg te moeten geven aan het overtreden van deze basisafspraken.

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN 

 

We vinden het belangrijk dat je:

 

1. met een boekentas naar school komt, groot genoeg voor, en voorzien van je agenda, cursusblok en pennenzak. Opgelet: je volgt in de eerste plaats je mailbox via smartschool dagelijks op;

2. steeds je schoolagenda bij je hebt en vriendelijk afgeeft indien de leraar hierom vraagt;

3. steeds je vakmateriaal bij je hebt;

4. je steeds in orde bent met je LO-kledij; (t-shirt van de school, short/jogging + schoenen met vlakke zool). Opgelet: joggingbroeken horen enkel thuis in de sportles! Een te grote broekscheur of andere kleding die te veel ‘bloot’ geeft, is niet gepast in een schoolomgeving.

5. uit beleefdheid altijd binnen je hoofddeksel afzet (petten, mutsen, kappen,...);

6. niet eet of drinkt in de gebouwen (behalve water in een afsluitbaar en steeds weg te stoppen flesje);

7. je geen smartphone of andere multimedia vertoont tijdens de les, behalve wanneer de leerkracht hiertoe de opdracht geeft voor opzoekwerk. Je bewaart je toestel in je boekentas of volgens de afspraken met de vakleerkracht. Vertoon je alsnog je toestel tijdens de les, overhandig je het zonder discussie aan je leerkracht. Hij of zij geeft het voor de rest van de lesdag in bewaring bij de adjunct-directeur. Je haalt hem daar op alvorens naar huis te gaan. Opgelet: geld of waardevolle spullen neem je mee op eigen risico. Schade of diefstal kan niet op de school verhaald worden. De schoolverzekering dekt dit niet;

8. je op tijd komt. Ben je toch te laat, ga dan zo snel mogelijk naar je klas en excuseer je bij de leerkracht. denk je te laat te zijn wegens overmacht (iets waar je zelf écht niet aan kan doen, bv. ongeval, sneeuwval, staking...). Meld je dan eerst aan bij dhr. Verelst aan het onthaal. Hij bepaalt of er overmacht kan worden ingeroepen. Let op: je kan maximum 5 keer terugvallen op overmacht!;

9. niet rookt op school (bij wet verboden!) Elke vorm van roken wordt bestraft met een gedragsworkshop op woensdagnamiddag. Ook elektronische sigaretten zijn verboden !!!

10. rustig blijft in alle omstandigheden. Verbale en fysieke agressie wordt niet getolereerd;

 

Het schoolreglement 

Via de volgende link kan u heel het schoolreglement bekijken: schoolreglement schooljaar 2020-2021

Eten en drinken

's Morgens kan je een belegd broodje bestellen tegen de middagpauze. Je kunt ook je eigen lunchpakket meebrengen en opeten in de refter van de school. De school biedt in de winterperiode ook soep aan voor 1 euro.
We hebben automaten met frisdrank en water. De prijs varieert naargelang het product.

Sport en ontspanning

De school moet niet altijd bittere ernst zijn. Regelmatig organiseert de school sport- en/of themadagen die het schoollopen aangenaam maken. Op deze dagen worden vriendschappen gesmeed en wordt gewerkt aan verbondenheid.
De speelplaats is ruim en er is veel gelegenheid om te sporten (ook 's middags, onder begeleiding van de sportleraren). De leerlingenraad organiseert geregeld leerlingencompetities tijdens de middagpauze.