Campus Louis Zimmer

Alle leerlingen van de derde graad gaan op stage, om de opgedane praktijkervaring op school voor het eerst toe te passen in het echte bedrijfsleven. Afhankelijk van de studierichting die de leerling volgt, wordt de stage anders georganiseerd.

Leerlingen die een TSO-opleiding volgen, gaan enkel in hun laatste jaar op stage (het 6de middelbaar), telkens op woensdag.

=> De studierichting Schoonheidsverzorging gaat 18 weken op stage (resp. 4u in de lessentabel).

=> De studierichtingen Elektriciteit - Elektronica én Secretariaat - Talen gaan 9 weken op stage (resp. 2u in de lessentabel).

Leerlingen die een BSO-opleiding volgen, gaan vanaf het 5de middelbaar op stage, op de volgende manier:

=> Het 5de jaar gaat wekelijks op stage, telkens op woensdag. In de richting Kantoor kan dit wekelijks, telkens een halve dag. In de richtingen Haarzorg, Houtbewerking en Elektrische Installaties kan dit geen halve dag (moeilijk te combineren met de eigenheid van de sector). Daarom volgen deze richtingen 16 volledige stagedagen, van oktober t.e.m. februari. De stage vertegenwoordigt 4u uit de lessentabel.

=> Het 6de jaar gaat wekelijks op stage, telkens op donderdag. De stage vertegenwoordigt 8u uit de lessentabel.

=> Het 7de jaar gaat wekelijks op stage, telkens op vrijdag. De stage vertegenwoordigt 8u uit de lessentabel.

Meer informatie over de algemene organisatie van de stages kan men bekomen bij dhr. Macquoi of mevr. Van Houtven.