Campus Louis Zimmer

Onderwijsaanbod

Het is de bedoeling dat de leerlingen uit het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) een taalbad Nederlands krijgen, om vervolgens naar leeftijd en capaciteiten aan te sluiten bij het regulier onderwijs. Bedoeling is de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend op de onthaalperiode.

Het onthaalonderwijs zal de anderstalige nieuwkomer in staat moeten stellen op een efficiënte manier te functioneren in de klas, die in overeenstemming is met zijn leeftijd, als lerend individu en als lid van de klas/-schoolgemeenschap. Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomer de nodige taal en andere vaardigheden om de leerboodschappen, die in de toekomstige klas zullen verstuurd worden, te kunnen begrijpen en om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en op school plaatsgrijpt. Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomers in staat stellen zich te integreren in onze samenleving.

In principe krijgt men in het taalbad 22u Nederlands, 2u Lichamelijke Opvoeding, 2u Keuzevak i.f.v. de vervolgopleiding en 2u Levensbeschouwing. De grote blok van 22 lesuren Nederlands delen we op in subvakken (ICT, Project Algemene Vakken, PO), waarin telkens de Nederlandse taalverwerving en -functionaliteit centraal staat.

U bent altijd welkom voor meer info of inschrijvingen. Om zeker te zijn dat we voldoende tijd hebben om u rond te leiden en al de informatie te verschaffen is het wel aan te raden even telefonisch contact op te nemen op het nummer 03/480 63 99.