Campus Arthur Vanderpoorten

Onderwijsaanbod

In de tweede graad ASO bieden we de volgende studierichtingen aan:

 • Latijn - Moderne Talen
 • Latijn - Wiskunde STEM
 • Economie - Moderne Talen
 • Economie - Wiskunde STEM
 • Wetenschappen STEM
 • Humane Wetenschappen
 • Sportwetenschappen STEM

Meer info over de studierichtingen?

Tijdens alle lessen hechten we veel belang aan leer- en studiemethodebegeleiding.
Bovenop het regulier lessenpakket (zie lessentabellen en vakinformatie) gaan de leerlingen écht op zoek naar hun A-talent via enkele ‘Ateliers’. De leerlingen kiezen - a rato van 2 lesuren per week - voor een Atelier. Deze 2 lesuren stimuleren hen om de eigen talenten op kunstzinnig, economisch, creatief, wetenschappelijk, technisch of sportief vlak te verkennen. In onze projectmatige werking staan vaardigheden en competentieontwikkeling centraal.

De leerlingen hebben de keuze uit de volgende Ateliers (twee per leerjaar):

 • UNIEK IN LIER > Creatief Artistieke Vorming (i.s.m. SAMWD-Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans)
 • Toegepaste informatica STEM
 • IT en Multimedia STEM
 • Beeldende Kunst en Esthetica 
 • Labo STEM
 • Leren Ondernemen
 • Sport
 • Experimenteren in de Humane Wetenschappen
 • Journalistiek

Meer info over de ateliers?

De volledige lessentabel kan je hier downloaden