Begeleiding & Leren leven

Welke ondersteuning bieden we?

Begeleiding

Elke leraar is elke les begaan met een van onze belangrijkste opdrachten: jou leren hoe je moet leren. Dat is een kwestie van concentratie, planning, motivatie en zin voor zelfkritiek. Desondanks zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan in de vorm van inhaallessen of in de vorm van studiebegeleiding. Alle leerkrachten geven inhaallessen wanneer nodig en zinvol. Studiebegeleiding is mogelijk op het vlak van planning, methode en motivatie.

Nieuw: “Leerbegeleiding (LLB)” voor alle derde jaren en onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) vanaf de tweede graad. Onder begeleiding van de studiecoach werken de leerlingen aan hun studiemethode en ontdekken ze hun eigen leerstijl aan de hand van praktische oefeningen. Maandelijks reflecteren ze over de behaalde resultaten. Vanaf de derde graad doorlopen ze het traject “Klaar voor hoger onderwijs” of “Voorbereiding op de arbeidsmarkt”. We gidsen hen doorheen hun keuzeproces zodat ze een gefundeerde keuze kunnen maken voor de toekomst.

Leerlingen met persoonlijke, familiale of emotionele problemen die hun schoolprestaties beïnvloeden, kunnen terecht bij de klastitularis of de vertrouwensleerkracht. In de loop van de eerste week van september stelt de vertrouwensleerkracht zich voor aan alle nieuwe leerlingen.

Het CLB-team is een multidisciplinair team dat op regelmatige basis overleg pleegt met de school. Wij werken samen met het CLB Lier, Predikherenlaan 18, 2500 Lier, tel. 03 480 17 81 of 03 480 68 10. Het CLB verzorgt het medisch schooltoezicht, geeft advies bij de studiekeuze en ondersteunt de school bij ernstige sociaal-emotionele problemen en leerstoornissen. Zowel ouders als leerlingen kunnen op elk moment terecht bij een van de CLB- medewerkers (na een vooraf gemaakte afspraak).

Leren & Leven

Zoals overal gelden ook op onze campus een aantal regels die het samenleven moeten vergemakkelijken. De details krijg je na je inschrijving: ze staan in het schoolreglement. De principes zijn altijd dezelfde: ze zijn gebaseerd op waarden zoals respect, stiptheid, orde en goed fatsoen. Je komt op tijd, je behandelt anderen zoals je zelf wil behandeld worden, je draagt zorg voor je eigen en voor andermans spullen. Wanneer je schade veroorzaakt, herstel of vergoed je die. Je kwetst niemand met opzet, en als dat ongewild toch gebeurt, maak je het weer goed. Voor pesten, diefstal, vandalisme en onbeschoft gedrag is in het Atheneum geen plaats. Voor beschaafde en vriendelijke jongeren is onze school een aangename leer- en leefomgeving, waar vrijwel iedereen elkaar kent en waar een warme en gemoedelijke sfeer heerst.

We doen ons uiterste best om je bewust te maken van de gevaren van tabak. Zelf geven we het goede voorbeeld door op de campus niet te roken. Er geldt trouwens een rookverbod op het hele schooldomein, zowel binnen als buiten. Betrappen we je toch op roken op school, dan rest ons enkel nog de mogelijkheid om je een straf op te leggen.

Als je een keertje onopzettelijk te laat komt, dan is dat geen ramp. Maar als zou blijken dat het wel vaker gebeurt uit nonchalance, dan zien we ons verplicht om je stiptheid een duwtje te geven in de vorm van een strafstudie op woensdagnamiddag. Meer details vind je in het schoolreglement.

Tijdens de voormiddagpauze kan je een belegd broodje kopen en/of bestellen tegen de middagpauze. Je kunt ook je eigen lunchpakket meebrengen en opeten in het schoolrestaurant. We hebben automaten met frisdrank, water, koffie, thee, soep, yoghurt… De prijs varieert naargelang het product.

We doen ook buiten het normale vakverband aan sport en cultuur. De speelplaats is ruim en biedt de mogelijkheid om te sporten. De leerlingenraad organiseert geregeld leerlingencompetities tijdens de middagpauze. Voor meer cultureel gerichte leerlingen is er het schooltoneel, met repetities en een heuse reeks voorstellingen.