Anton Bergmann leert je leren

Leerkrachten

Elke leerkracht staat klaar om uw zoon/dochter te helpen met het verwerken van de leerstof.

Klastitularis

Deze leerkracht is op infoavonden of oudercontacten het eerste aanspreekpunt voor ouders. Hij/zij volgt uw kind immers van nabij op (zoals het nakijken van de agenda, algemene studieresultaten, rapporten uitdelen, ...). Wanneer er zich studieproblemen voordoen, zal de klastitularis uw zoon/dochter aanmelden bij de studiecoach.

Klassenraden en deliberaties

Op geregelde tijdstippen vergaderen alle leerkrachten samen met de directeur en het CLB-team om de individuele prestaties van elke leerling te bespreken en waar nodig een geschikte aanpak/remediƫring uit te werken. Op het einde van het schooljaar vinden de deliberaties plaats. Hier wordt niet enkel een beslissing genomen over het al dan niet geslaagd zijn, maar er wordt ook een weloverwogen advies bij deze eindbeslissing geformuleerd.

Studiecoach

  • Studiebegeleiding
  • In elk vak krijg je studietips hoe dit vak best geleerd wordt, lukt het niet (zo goed) dan hebben wij een individuele studiecoach die je op weg helpt.

  • Huiswerkklas open leercentrum
  • Aansluitend op de schooluren kan je op school studeren, niet zomaar zitten en in stilte werken. Nee, werken of liever aan het werk gezet worden door onze studiecoach. Zij overloopt samen met jou je agenda, maakt een planning, wijst je de juiste richting. Dit doe je in ons open leercentrum, een ruimte ingericht met computers, werktafels, ... Kortom een rustige plek waar je het beste uit jezelf kan halen.

  • Examenvoorbereidingsklas
  • Tijdens de examens werken wij met het 'halve-dag-systeem', dit betekent dat je telkens voorafgaand het examen een halve dag hebt om te studeren. Op onze school kan je ervoor kiezen om thuis of op school te studeren. In dat geval studeer je niet alleen onder begeleiding van onze studiecoach maar ook met hulp van een vakexpert. Zo kan hij/zij je verder helpen als je 'vast'zit.

  • Bijlessen Inhaallessen
  • Sommige vakken liggen je nu eenmaal beter dan andere, je kan niet voor alles evenveel talent hebben :). Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je voor die vakken waar het iets moeilijker loopt, moet opgeven. Onze vakleerkrachten zijn de eersten om je extra uitleg te geven. Is dat niet voldoende? Dan nemen onze studiecoaches je onder hun vleugels. Bijlessen wiskunde en Frans worden standaard opgenomen in het pakket.

  • Zomerklas wiskunde
  • In de laatste week van de zomervakantie organiseert onze school een opfrissingscursus wiskunde. Dit is de herhaling van de basisleerstof die absoluut noodzakelijk is om een goede start in 2A te kunnen maken. Dit kan eveneens door de klassenraad op het einde van het schooljaar geadviseerd worden als vervangende vakantietaak of als ideale voorbereiding op een eventueel herexamen.