Van harte welkom op onze vernieuwde website.
Atheneum Lier

COOKIE & PRIVACYBELEID

Wij hechten belang aan jouw privacy.

Atheneum Lier en jouw privacy gaan hand in hand. In deze verklaring worden de handelingen uiteengezet die we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website. Er wordt beschreven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, de doelen waarvoor we zulke gegevens gebruiken en uw keuzes met betrekking tot ons gebruik ervan. Door gebruik te maken van onze site of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens uw contact met ons, stemt u in met de praktijken van gegevensverzameling en -gebruik die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Onder ‘persoonlijke gegevens’ worden in deze verklaring gegevens verstaan waarmee een afzonderlijk individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige gegevens, zoals keuzes betreffende e-mailnieuwsbrieven, productaankopen of productvoorkeuren van klanten, zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze overige gegevens ook persoonlijke gegevens.

We willen op deze pagina duidelijkheid scheppen over:

  • Welke gegevens we verzamelen.
  • Verduidelijken met wie we deze gegevens delen.
  • Jou informeren over ons cookiebeleid.

Atheneum Lier is verantwoordelijk voor de website atheneumlier.be. Bij elke campus kan u ons apart contacteren. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de campus zelf.

Je hebt hier bepaalde rechten:

  • Zonder u toestemming mogen we de informatie die we niet nodig hebben om onze website te laten werken, niet verwerken.
  • De informatie die we verwerken moet steeds voor een afgelijnd doeleind gebruikt worden (bijvoorbeeld om bij ons school te lopen).
  • Wij mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig.

We verwerken persoonsgegevens van de atheneumlier.be -bezoekers volgens volgende wet:

De verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG genoemd, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

U kunt over het algemeen onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. We vragen u op sommige pagina’s om persoonlijke gegevens, zodat we een dienst kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons geven wanneer u contact met ons hebt. U kunt om gegevens worden gevraagd bij het invullen van een formulier op de website voor bv. een enquête of een inschrijving.

U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, dan kunnen we wellicht niet de gevraagde dienst leveren of uw transactie voltooien.

We verzamelen gegevens over uw bezoek aan onze sites, zoals welke pagina’s u bekijkt,de koppelingen of brochures waarop u klikt, de materialen waartoe u toegang neemt en andere acties die zijn uitgevoerd op sites van Campus Atheneum Lier. We kunnen deze informatie combineren met uw persoonlijke gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser verzendt naar iedere website die u bezoekt, uw browsertype, -mogelijkheden en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot de site en de website van waaruit u werd doorgeschakeld naar één van onze sites. We combineren deze standaardgegevens niet met andere persoonlijke gegevens.

We verwerken uw gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

Bij jouw inschrijving verzamelen we de gegevens die we nodig hebben om uw zoon/dochter een vlotte start te laten nemen in onze school. Dit kan bijvoorbeeld de naam, het e-mailadres, de woonplaats, de geboortedatum, je telefoonnummer of je zorgnoden zijn.

Onze bewaartermijn is 2 jaar. Indien je naar een andere school ook van Atheneum Lier gaat is het mogelijk dat de gegevens langer bewaard worden om vlotte overgang mogelijk te maken.

Uw hebt steeds het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Contacteer hiervoor de school in kwestie.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeurinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze sites, en uw ervaring bij het gebruik van onze sites.

Welke cookies worden er op Atheneumlier.be gebruikt?

Het cookietype dat wordt gebruikt op de website van Astheneum Lier, kan worden ondergebracht onder één van deze vier categorieën: noodzakelijke cookies, performance cookies van derden, functionele cookies en social media cookies van derden.

Performance Cookies

Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de bezoekers aangepast worden. Deze cookies verzamelen alleen anonieme gegevens die worden gebruikt om te verbeteren hoe onze sites werken. Deze cookies worden niet gebruikt om online advertenties naar u te zenden.

Cookies beheren

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten verschijnen wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om de functies van sites van Atheneum Lier of andere websites die u bezoekt volledig te ervaren. U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Webanalyse

Wij maken via Google Analytics een analyse van welke brochures er worden gedownload, hoeveel bezoekers we ontvangen, van waar ze komen en hoelang ze verblijven op onze website.

We gebruiken e-mail voor communicatie.

Wanneer u een e-mail hebt verzonden via onze contactformulier worden uw naam en emailadres enkel gebruikt voor het uitvoeren van de verzending. Daarna worden uw gegevens niet opgeslagen.

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaring te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacy praktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloftes over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.

U kunt in sommige gevallen persoonlijke gegevens nakijken en corrigeren die door onze sites worden verstrekt door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt in alle gevallen een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens die middels onze sites zijn verzameld of die u tijdens contact met ons hebt verstrekt na te kijken en te corrigeren. U kunt Atheneum Lier ook vragen het gebruik van deze gegevens te beëindigen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hieronder zijn weergegeven. We kunnen acties uitvoeren om uw identiteit te controleren voordat we toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te onderhouden door iedere wijziging van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te melden.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt, kunnen worden verzonden naar de Verenigde Staten of een ander land waar Atheneum Lier of diens vertegenwoordigers of leveranciers een vestiging hebben. We kunnen ook de gegevens daar bewaren en verwerken. Hoewel de wetgeving die persoonlijke gegevens beschermt in die landen kan verschillen van de wetgeving waar u woont, zullen we er redelijkerwijs voor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Door onze websites te gebruiken of contact met ons op te nemen en uw gegevens aan ons te geven, stemt u in met de overdracht van de gegevens buiten uw land.