Niet enkel één nieuw lokaal..

Wat staat er op de planning om de school van nieuwe infrastructuur te voorzien?

Een technische school vraagt een degelijke en innovatieve infrastructuur. Onze school realiseert dit door de constante vernieuwing en herinrichting van de bestaande lokalen en recent via de bouw van een compleet nieuw schoolgedeelte. Hierbij werd geopteerd voor ruime, open lokalen waar leren op maat centraal staat. Op die manier spelen we in op individueel leren én leren in groepsverband waardoor we bijdragen aan competenties als samenwerken, probleem oplossend denken, zelfredzaamheid, enz….

Op onze campus werken we continu aan nieuwe trends inzake infrastructuur en klasuitrusting. Zo dagen wij onze leercoaches uit kritisch na te denken over het gebruik van diverse activerende werkvormen, waarbij het zelfontdekkend leren van onze leerlingen centraal staat. Hier zijn verschillende voorbeelden van terug te vinden op de ganse site. In de bestaande gebouwen:

 • de meest hedendaagse labotafels voor de studierichting Elektro- en Industriële Wetenschappen
 • de volledige renovatie van de Houtafdeling tot ruime, luchtige lokalen met een bijna volledig vernieuwde machinezaal en een krachtige stofafzuigingsinstallatie
 • de creatie van een extra verdieping, voor en door de leerlingen, in een aantal praktijklokalen van de werkhuizen. Hierdoor creëren we extra en rustige les- en PC-lokalen.
 • de vernieuwing van de computerlokalen van de afdeling Bedrijfsadministratie & IT tot échte kantoorruimtes, waarin de praktijk van de oefenfirma's dagelijks tot zijn recht komt.
 • de aanwezigheid van grote schermen in de sfeervolle salons voor Schoonheidsverzorging en Haarzorg. Zo kunnen de vaktechnische bewerkingen op hoofd en lichaam krachtig didactisch weergegeven worden.
 • de realisatie van ruime en zeer luchtige leslokalen, een open leercentrum, een lerarenkamer met aparte stille werkruimte, burelen voor het directieteam en voor het volledige secretariaat.
 • de installatie van een professionele didactische leskeuken, conform de hedendaagse hygiënewetgeving. Met praktische keukenopstellingen, voorzien van de meest hedendaagse snufjes en de mogelijkheid om te koken op gas, elektriciteit en inductie. Een aparte eetruimte maakt het plaatje af.
 • de installatie van een modern didactisch labo, met extra aandacht voor zorg en veiligheid
 • een ruime overdekte speelplaats die steeds mogelijkheid biedt tot schoolse buitenactiviteiten
 • de aanwezigheid van een CLB in een aparte vleugel van de nieuwbouw
 • het verwijderen van de oude, tijdelijke paviljoenen. Op dit gedeelte van het domein komt een mooie, groene zone met extra sport- en recreatiemogelijkheden. De tennisvereniging 't Spui zal naast de bestaande tennisvelden extra sportvelden aanleggen voor jeugdwerking. De aanleg van petanque-banen zal dit deel van de site vervolledigen.
 • het opnieuw creëren van een groene long op onze site in samenwerking met de stad Lier. Bloemenweides, groene sfeerplekjes, een groene speelplaats en de heraanleg van het centraal gelegen speelbos zullen ervoor zorgen dat kinderen zich nog meer thuis voelen op ons domein. De buitenschoolse kinderopvang Kadee krijgt extra bomen om tijdens de warme dagen meer schaduw voor de speelweide te creëren.
 • de uitbreiding van sporthal ‘Sportcentrum ’t Spui’ met een grote gym- en danszaal door de stad Lier. Dagelijks maakt de school gebruik van dit sportcomplex en iedere avond krijgen ook de verschillende sportverenigingen de kans om van deze moderne, ruime sportinfrastructuur gebruik te maken. Zo draagt de school bij tot het cultureel en sociaal leven in de ruime Lierse regio.
 • de heraanleg van de schoolparking tot meer dan 60 parkeerplaatsen, een bus kiss&ride zone en een ruime fietsen- en bromfietsenstalling. Gelijktijdig krijgt de hoofdingang een nieuwe, moderne uitstraling met extra aandacht voor groen en toegankelijkheid.

Hertekening functionaliteit van de hele site, renovatie van diverse lokalen in hoofdgebouw en werkhuizen tot future classrooms, realisatie van een herenkapsalon met barbiershop, vernieuwing van het dames gastenkapsalon ...