Doe een schat van ervaring op

Stages zijn erg belangrijk om ervaring op te doen...

Alle leerlingen van de derde graad gaan op stage, om de opgedane praktijkervaring op school voor het eerst toe te passen in het echte bedrijfsleven. Afhankelijk van de studierichting die de leerling volgt, wordt de stage anders georganiseerd.

Leerlingen die een Dubbele Finaliteit-opleiding volgen, gaan enkel in hun laatste jaar op stage (het 6de middelbaar).

De studierichtingen Schoonheidsverzorging, Sociaal Technische Wetenschappen en Elektro- en Industriƫle Wetenschappen gaan op blokstage. Dit is een 14-daagse stageperiode die zich situeert rond de paasvakantie.

Leerlingen die een BSO-opleiding volgen, gaan vanaf het 5de middelbaar op stage.

Het 5de jaar gaat wekelijks op stage, telkens op woensdag. In de studierichting Bedrijfsadministratie & IT is dit wekelijks, telkens een halve dag. In de studierichtingen Haarzorg, Houtbewerking en Elektrische Installaties kan dit geen halve dag (moeilijk te combineren met de eigenheid van de sector). Daarom volgen deze richtingen volledige stagedagen gedurende een kortere periode, van oktober tot maart. De stage in het 5de jaar vertegenwoordigt 4 u. uit de lessentabel.

Het 6de jaar gaat wekelijks op stage, telkens op donderdag. De stage in het 6de jaar vertegenwoordigt 8 u. uit de lessentabel.

Het 7de jaar gaat wekelijks op stage, telkens op vrijdag. De stage in het 7de jaar vertegenwoordigt 8 u. uit de lessentabel.

Meer informatie over de algemene organisatie van de stages kan men bekomen bij de vakleerkrachten of de schoolcoördinator Mevr. Van Houtven.